Uutiset

Timeattack -komiteahaku käynnistyi juuri

RADALLE.com Timeattack

13.7.2018

Timeattack on lajina kasvanut niin isoksi, että järjestävät tarvitsevat päätöksen tekoon apua keskeisen kilpailuorganisaation ulkopuolelta.

 

Tänä kesänä eteen tuli jo paikka, jolloin apua ei löytynyt enää säännöistä. Tai ennemminkin säännöt antoivat järjestäjälle mahdollisuuden ratkaista asian kahteen eri suuntaan. Tämä tilanne tuli eteen Botniaringillä ensimmäisessä osakilpailussa ja ratkottiin seuraavassa kilpailussa suljetulla lappuäänestyksellä kuljettajien kesken.

 

Järjestäjän tahtotila on ratkoa kaikki mahdolliset eteen tulevat tilanteet viimeistään  puoli tuntia kilpailun päättymisen jälkeen.

 

Timeattack sääntöjä on aina kehitetty kuljettajat edellä ja neuvoa sekä mielipiteitä on aina kysytty kuljettajilta laajasti. Tämä on toiminut kohtalaisen hyvin, mutta tahdomme ryhdistää ja tehostaa myös sääntöjen kehittymistä. Ajatuksena säännöissä on se että ne ovat nyt jo kohtalaisen pysyvät ja vain pieniä yksityiskohtia tulisi hieroa.

 

Nämä edellä mainitut seikat tuovat meille uuden elimen, Timeattack- komitean, johon etsimme nyt jäseniä.

 

Timeattack -komitea on neuvoa-antava elin, joka tulee vaikuttamaan lajin  kehitykseen tulevaisuudessa. Komiteaan haetaan aktiivisia ja idearikkaita henkilöitä kehittämään kilpailua, sääntöä sekä tapahtumia. Komitealaisille jaetaan etukäteen tietoa asioista ja he saavat punnita ratkaisuiden hyviä ja huonoja puolia. Heidän odotetaan olevan proaktiivisia realisteja, jotka kykenevät tiimityöhön, elävät ajan hermolla ja osaavat tai oppivat nopeasti uusien työkalujen käytön.

 

Komitean keskuudesta valitaan jokaiseen kilpailukohtainen tuomaristo ratkomaan mahdollisia esiintulevia ongelmia ja ongelmatilanteita äänestämällä.

 

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää hakijaa. Motivaatio, positiivisuus ja toisten auttaminen sekä kortensa kekoon kantaminen yhteisen hyvän eteen riittävät.

 

Toivomme hakijoita eri puolelta Suomea erilaisilla taustoilla: kuljettajia, mekaanikoita, toimihenkilöitä, katsojia. Kaikilla ei varmasti ole kaikkeen sanomista, mutta haluamme ottaa päätöksissa kaikki toimijat huomioon.

 

Olemme muovaamassa lajia sen uuteen suosioon uusille harrastajille, joten todellinen haaste on kyetä katsomaan ns. laatikon ulkopuolelle.

 

Komiteasta tulee julkinen elin, johon voi ottaa yhteyttä ja siten sen jäsenet ovat myös julkisia. Matkustamista ei ole luvassa, sillä kommunikaatio hoidetaan tapahtumissa tai digitaalisesti. Henkilökohtaisia puheluita kannattaa toki välttää, jotta kaikki pysyy ryhmälle avoimena. Alustavasti pesti on kaksivuotinen.

 

Tervetuloa muuttamaan maailmaa!

 

 

Ilmoita halukkuutesi sähköpostilla timeattack@radalle.com

Kerro siihen seuraavat asiat:

 

Nimi:

Syntymäpäivä:

Osoite:

Puhelinnumero:

Toimenkuvasi Timeattackissa:

Mistä muista lajeista sinulla on kokemusta:

Onko sinulla mielipiteitä kerrottavaksi?

Haluatko perustella mielipiteesi?

Kuinka monta kuljettajaa uskot timeattackissa voivan olla?

Haluatko osallistua päätöksen tekoon osana tuomaristoa kilpailussa?